Ayurveda

Ayurveda is een onderdeel van veda, dat weten en wetenschap betekent. Het Sanskrietwoord ayus betekent leven en verwijst naar een natuurlijk en evenwichtig functioneren van het organisme. De Ayurvedische teksten onderkennen de ontelbare innerlijke en uiterlijke factoren die betrokken zijn bij het handhaven van het evenwicht en de organisatie van de samenstellende delen. Gezondheid wordt gedefinieerd als de optimale staat van bestaan en het evenwichtig functioneren  van de zintuiglijke waarneming, het handelen en het denken. Een verstoring van dit evenwicht uit zich in het menselijk organisme als ziekte.

Uitgangspunt bij Ayurveda is dat een mens als een eenheid van lichaam, geest en ziel moet worden beschouwd en behandeld.